Сторінка Хмельницького округу Міжнародної громадської організації "Козацтво Запорозьке"

У м. Славута відроджуються славні козацькі традиції

    З дня проголошення Незалежності України бурхливими темпами розпочалося відродження нашого славного минулого – відродження Козаччини. Кожний свідомий житель України розуміє, що козаччина є той пласт нашої історії, на базі якого відроджується Україна і на засадах козацьких традицій ми будуємо сучасну Україну. Упродовж століть українське козацтво послідовно і героїчно боролося за волю рідного краю.
        Феномену козацтва, його внеску в розбудову української державності нині присвячено чимало матеріалів, в яких викладено різні погляди на його історію, державотворчу діяльність, значення для всього народу України тощо.

       Вивчення історії українського козацтва сприяє патріотичному вихованню населення й подоланню національного нігілізму, розвитку духовності та зміцненню моральних засад суспільства, формуванню здорового способу життя й готовності до захисту родини, народу, держави.

     На теренах Славутчини козаки Славутської паланки Міжнародної громадської організації "Козацтво Запорозьке" у 2018 році організували та провели багато різноманітних заходів на козацьку тематику. Основними завданнями, які вирішувались при цьому є: взаємодія з органами влади, щодо формування державної політики у сфері відродження та розвитку історичних, патріотичних, господарських, культурних традицій козацтва; відновлення та розвиток на звичаєвих засадах козацтва як вираження способу життя, діяльності та поведінки українського народу; відродження та розвиток козацької господарської діяльності, сприяння підготовці молоді до військової служби, військовому вишколу козаків, сприяння розбудові Збройних Сил України, Прикордонної служби України та інш.

      Козаки Славутської Паланки і на цей час виконують значну роботу по вихованню підростаючого покоління – школярів та студентів. Козаки приймають постійну участь у шкільних заходах, козацьких походах, конференціях, презентаціях книг, круглих столах.

    Козаки Славутської Паланки також приймають активну участь в громадсько-політичному житті Славутчини та України і стали провідником нових ідей розбудови України, ніколи не залишалися в стороні від потреб народу, а допомагали вирішувати життєві проблеми населення.

Вгору

Матеріали надані отаманом Хмельницького округу МГО "Козацтво Запорозьке" - Адміралом козацтва Василем СИДОРОМ