Питання, які розглядалися на чергових засіданнях

Покровських рад 2018 року 

        20 жовтня 2018 року, в Києво-Печерській Лаврі, відбулося засідання чергових Покровських 65-ї Малої та 34 Верховної козацької Рад МГО «Козацтво Запорозьке» (далі МГО КЗ). На їх засіданнях МГО КЗ підводить певну риску по виконанню пунктів Плану основних заходів в МГО КЗ за поточний рік та закладає основу такого Плану на наступний.

Вгору

          В роботі Рад прийняли участь 79 (5 по Скайпу) козаків МГО К З, з правом голосу: 63, від 72 членів Малої Ради, та 48 з 70 членів Верховної козацької Ради та запрошених 12 козаків.

         Голова президії – Верховний отаман України та Діаспори, Гетьман козацтва Запорозького, Дмитро Сагайдак (далі маршал Сагайдак) запросив до Президії Рад: 1-го радника (заступника) Гетьмана МГО КЗ митрополита АВГУСТИНА, Голову Ради Генеральних кантаржих Василя Ясного, Генерального кошового отамана Євгена Шкабару, Начальника Генерального штабу Петра Чуваєва, Генерального суддю Ярослава Банчука, Військового козацького священика Анатолія Шаповала та Головного священика Одеського округу Вячеслава Скараєва.

        Після чого маршал Сагайдак відкрив засідання 65-ї МР та 34-ї ВКР МГО К З, прозвучали – Гімн України та Гімн Козацтва Запорозького. Козацькі священики благословили присутніх молитвою на гарне проведення Рад та пом’янули Хвилиною мовчання тих Козаків, які пішли у вічність від нас за цей рік. Зокрема новопреставленого отамана Вільного козацтва Київщини, генерал-командора МГО КЗ Олександра Мазура, який з 2003 року був Радником маршала Сагайдака. Також була відряджена делегація на покладання квітів до Пам’ятного Хреста на вул. Кайсарова та пам’ятника гетьману Петру Сагайдачному, що на Контрактовій площі Києва.

        Напередодні проведення Рад (16 жовтня 2018 року), за пропозицією Виборної та Наказної старшини Генеральної канцелярії МГО КЗ (надалі ГК МГО КЗ) відбулася Нарада ГК МГО КЗ, де були прийняті рішення: по-перше – проведення спільного засідання 65-ї МР і 34-їВКР МГО КЗ, по-друге – перенесення питання «Про ротацію членів ВКР» на Водохрещенські Ради 2019 року, по-третє – поставити на затвердження прийняті 64-ю Малою Радою зміни та доповнення до Внутрішнього положення «Про звання маршала козацтва в МГО КЗ», по-четверте – зробити стилістичні правки до Внутрішніх положень «Про заохочення та стягнення в МГО КЗ», «Про козацькі звання в МГО КЗ», «Про внески в МГО КЗ», «Про нагороди в МГО КЗ» та «Про проведення Рад усіх рівнів в МГО КЗ».

         Маршал Сагайдак нагадав присутнім, що у відповідності до п.п.4.1.1. Положення «Про проведення Рад усіх рівнів в МГО КЗ», під час проведення спільного засідання Рад, для спрощення процедури голосування, Головуючий звертається до присутніх, які мають право голосу на Радах, чи є одностайна «згода» (одноголосно) по обговореному питанню чи ні. У випадку одного вигуку «незгода» (проти) – проводиться роздільне голосування по кожній Раді. З врахуванням пропозиції Наради ГК МГО КЗ, пропонується затвердити такий Порядок денний спільного засідання 65-ї Малої та 34-ї Верховної козацької Рад МГО КЗ».

             Ради одноголосно ухвалили: провести спільне засідання Покровських 65-ї Малої та 34-ї Верховної козацької Рад МГО «Козацтво Запорозьке» з Порядком денним:
              1. Вступне слово маршала козацтва Дмитра Сагайдака та інформація по актуальних питаннях сьогодення.
              2. Виконання Плану основних заходів МГО «Козацтво Запорозьке» за 3-й квартал 2018 року та пропозиції до Плану основних заходів МГО КЗ на 2019 рік, доповідає маршал козацтва Петро Чуваєв.
           3. Звернення МГО «Козацтво Запорозьке» до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти та науки України, з приводу порушень Конституції та законодавства України з питань сім’ї та сімейних відносин – отаман Генеральної канцелярії МГО КЗ, – козацький полковник Анатолій Краснодзей;
             4. Про затвердження прийнятих 64-ю Малою Радою змін та доповнень до Внутрішнього положення «Про звання маршала козацтва в МГО КЗ» – маршал козацтва Ярослав Банчук.
               5. Томос для України. Його виклики та наслідки – Військовий священик МГО КЗ протоієрей Анатолій Шаповал.
               6. Фінансово-економічна діяльність МГО «Козацтво Запорозьке» та стан сплати членських внесків за 3-и квартали 2018 року, – адмірал козацтва Євген Шкабара.
               7. Різне. Записались на різне: Віктор Колотій, Микола Лавриненко, Віктор Лях.
               8. Заключне слово Гетьмана козацтва Запорозького.
           У своєму вступному слові маршал Сагайдак звернувшись до присутніх зазначив, що кожен з них відчуває на собі дії неоднозначних процесів, які відбуваються в нашому суспільстві. Це стосується особливо духовної сфери нашого життя, його основ. Останнім часом посилився руйнівний тиск державних органів, неостайних осіб країни на основи сім’ї та сімейні відносини, всупереч козацьким традиціям українського народу, пропонуються неприйнятні, чужі нашій духовності зміни до законодавства України та навіть до Конституції. Тому в третьому питанні Порядку денного нам потрібно затвердити Звернення до Влади.

       Також Гетьман МГО КЗ довів присутнім інформацію про велику роботу, проведену ГК МГО КЗ по розвитку взаємин з організаціями за кордоном, про ті зусилля, які докладають там Представництва козацтва Запорозького, для підняття авторитету України, зміцнення її обороноздатності, розвитку стосунків між народами тощо. На початку вересня делегація МГО КЗ гідно представляла нашу Державу на виставці озброєнь в м. Кельце. Зусиллями, зокрема, генерала козацтва Петра Новаківського було налагоджено контакти між організаціями України, які опікаються озброєннями нашої армії та представниками фірм – виробників передової техніки та озброєнь Республіки Польщі. Деякі з цих керівників є нашими козаками.
         Маршал Сагайдак провів нагородження спеціалістів, керівників різних підприємств ВПК Польщі, які активно підтримують Україну, заохотивши їх до продовження та розвитку співробітництва. Там же делегація МГО КЗ встановила контакти, поклала початок створенню нашого представництва в Лівані, а гетьман особисто запросив до України на виставку «Озброєння та безпека», у листопаді 2018 року, Роберта Джрейсаті – Повноважного представника в Лівані, щоб офіційно завершити створення Представництва.

         Щодо Представництва гетьмана МГО КЗ в Іспанії, то ця робота успішно ведеться Повноважним представником Гетьмана козацтва Запорозького Владленом Лепським, про що говорилося на минулій 64-й Малій Раді, коли йому присвоювали звання маршала козацтва. Гетьман привітав присутніх сьогодні отаманів козацтва Білорусі та Придністров’я.
          1. По цих питаннях Ради одноголосно ухвалили:
          1.1. Інформацію Гетьмана козацтва Запорозького Дмитра Сагайдака про суспільний стан сьогодення по відродженню козацьких традицій прийняти до відома.
        1.2. Інформацію Гетьмана козацтва Запорозького Дмитра Сагайдака, про організацію та проведення заходів по розвитку та створенню Закордонних представництв Гетьмана МГО КЗ в Лівані, Іспанії прийняти до відома, стратегію розвитку схвалити.
          1.3. Діяльність делегацій Генеральної канцелярії МГО КЗ у відряджені до Республіки Польщі на виставку озброєнь в м. Кельце схвалити.

          По другому питанню – маршал козацтва Петро Чуваєв, привітавши присутніх з Покрова Пресвятої Богородиці, у своєму виступу надав інформацію про виконання Плану основних заходів МГО КЗ в 3-му кварталі. За звітний період поступило чотири звіти отаманів підрозділів. Особливо активно попрацювала Сумська паланка де отаманом є генерал-командор Віктор Лях, там проведена величезна робота – більше 20 суспільно-церковних, шкільних заходів. Не даремно отаман нагороджений Почесною Грамотою Кабміну України і постійно відзначається в Синодальній пресі УПЦ. Маршал Чуваєв вказав, що готується в найближчі дні проведення міжнародної конференції в Сумах з питань, якими опікується МГО КЗ, яка викликала зацікавленість у Верховній Раді України, а Голова ВРУ Андрій Парубій готує привітання учасникам конференції.

        Маршал Чуваєв запропонував визнати роботу структурних підрозділів МГО КЗ задовільною. Та надати йому пропозиції до Плану основних заходів МГО КЗ на 2019 рік до 30 грудня 2018 року.
        2. Ради одноголосно ухвалили:
        2.1. Визнати роботу структур МГО «Козацтво Запорозьке» за 3-й кв. 2018 рік на задовільно.
        2.2. Пропозиції, що надійшли до Плану основних заходів МГО КЗ на 2019 рік, узагальнити та систематизувати до 31 грудня, подати План на затвердження Водохрещенських Рад 2019 року.
        2.3. Повторно звернути увагу Отаманів, Старшини МГО КЗ на обов’язковість звітності про виконану роботу та вчасність її подання.

         У третьому питані, козацький полковник Анатолій Краснодзей – вказав, що на виконання доручення маршала Сагайдака доведе матеріали, підготовлені генерал-осавулом Борисом Чижевським. З його доповіді випливає, здавалося б, що з питання другорядного значення – сім’ї та сімейних відносин, але, насправді, мова йде про руйнування нашої духовності, віри і традиційних цінностей українського народу. Мова йде про знищення нашої ідентичності, при чому ця загроза, на превеликий жаль, йде з боку державних органів, які б мали опікуватись їх збереженням. Пропонуються зміни до Конституції, які знищують саме поняття сім’ї, пропагуються нетрадиційні відносини, підмінюються поняття, які віками були основою відносин у суспільстві. Тому пропонується підтримати пропозицію узагальнену маршалом Сагайдаком, про Звернення до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Міносвіти і науки України з підтримкою позицій місцевих, обласних Рад з цього питання. (текст звернення додається).
          Репліка маршала Банчука: пропозиція – значно скоротити текст, як пропонують із зали, - в такому документі недопустима. Ви подивіться шкільні підручники, якби я їх прочитав в дитинстві, я б вже відсидів разів з десять в буцегарні! Коли збільшиться число одностатевих шлюбів то пропоновані зміни до законодавства і Конституції – злочинні по своїй суті. Це я засвідчую вам, як людина, що відпрацювала на прокурорських посадах багато років.

       Генерал коацтва Лавриненко наголосив, що він уважно відслідковую матеріали з цієї тематики. В документі добре все викладено. Особливо в результуючій частині. Відкоригувати та скоротити констатуючу частину, а потім пропоную підтримати.
          Підтримуючи генерала Лавриненка Віктор Лях додав: гарне напрацювання генерала Бориса Чижевського і полковника Анатолія Краснодзея! Гідно і робить честь козацтву. Пропоную без жодних скорочень розмістити матеріал на нашому сайті. І пане Гетьмане, скільки ще отаману ГК МГО КЗ ходити в полковниках! (пожвавлення в залі).
          Поставив крапку маршал Сагайдак: пане отамане! По-перше, не полковник, а козацький полковник – це дві великих різниці, по-друге, проглядайте уважно наш сайт, там все є! Окрім того всім вам було розіслано заздалегідь все, що стосується цього питання.
Звернувшись до головуючого, для виступу, митрополит АВГУСТИН узагальнив дискусію – браття козаки, не так просто зараз переконати провідників цієї ідеї. Не обманюйте себе, але мовчати ми більше не можемо. Це Звернення насправді не до них, а до народу. Все перевернуто з ніг на голову і скоро людині з нормальними, традиційними поглядами буде необхідно просити право на своє існування. Правильно наголошено оратором та гарний коментар – це питання не дрібниця, це наша безпека, духовна і моральна, якщо хочете – питання існування народу, Держави. Ми не можемо з цим погодитись, таке втручання чиновників недопустиме, а з моральної точки зору – ганебне.
         Цілі народи мають свій характер, ми також. Ми Козацький народ! Весь документ можна надрукувати, а скорочений варіант розіслати всім, кому зазначено. Нам підсовують практично тваринні відносини, як нетрадиційні..Не традиційно українцям пити чай з блюдечка, їсти паличками…Тобто є традиційні, а це просто трішки інші, але природні. Ні! Це збочення, це – аномалія. Офіційно заявляю, Церква не сприймає і не благословить подібне! Будемо молитись та боротись. За допомогою Господа нашого, нашої Віри ми вистоїмо і переможемо!. Амінь!
            3. Ради одноголосно ухвалили:
            3.1. Схвалити текст Звернення козаків МГО «Козацтво Запорозьке» до: Голови Верховної Ради, Президента України, Прем’єр-Міністра України і Міністра освіти та науки України (текст додається).
         3.2. Затвердити склад комісії у складі: генералів Бориса Чижевського, Віктора Ляха та козацького полковника Анатолія Краснодзея, для доопрацювання текстових правок, в місячний термін. Звернення з попереднім узгодженням його Нарадою Генеральної канцелярії МГО КЗ.
             3.3. Надіслати до 30 грудня текст Звернення усім зазначеним посадовцям.

           У своєму виступі маршал Банчук, по четвертому питанню, повідомив, що по поданому маршалом Сагайдаком звернені до блаженійшого митрополита Онуфрія на будівництво Козацьким священиком Генеральної канцелярії та відповідального за будівництво козацького храму – протоієрея Анатолія Шаповала. Канцелярія Київської митрополії УПЦ надала відповідний документ, генерал-осавулу Анатолію Щаповалу. Вже поступили перші пожертви, сподіваюсь на підтримку всіх, хто підтримує цей благородний почин. Це благородна і почесна справа будувати храми, продовжувати традиції наших козацьких предків. Цей Храм матиме ім’я святого Владислава Сербського. Ми прийняли правильне рішення Вересневою Малою Радою цього року, присвоївши звання маршал козацтва, Представнику Гетьмана козацтва Запорозького по Західній Європі Владлену Лепському. Сьогодні його козаки передали суттєву пожертву на побудову цього храму. Приклад є, а маршалу Владлену Лепському висловлюємо щиру подяку.
           4. Ради одноголосно ухвалили:
           4.1. Затвердити рішення 64-ї Малої Ради МГО «Козацтво Запорозьке» про зміни та доповнення до статутного Положення «Про звання маршала козацтва в МГО КЗ».
          4.2. Подякувати Повноважному представнику Гетьмана козацтва Запорозького в Західній Європі, маршалу козацтва Владлену Лепському за благодійний внесок в будівництво храму святого Владислава Сербського.
У своєму виступі генерал-осавул Анатолій Шаповал, звертаючись до присутніх в залі, зупинився на питанні надання так званого томосу об’єднаній частині не признаної ніким в світі православної церкви. Ось деякі тези: канонічна Українська Православна Церква не може визнати, а тому прийняти участь в такому «об’єднані» та створеній всупереч канонам церкви, а тому ми, як козаки, які стояли споконвічно за нашу Православну віру, не сприймаємо штучно створене окремими політиками об’єднання. Без сумніву все, що зараз діється навколо Церкви є порушенням Конституції, канонів, втручанням держави та її очільників в справи Церкви, спроби надання автокефалії невизнаним релігійним організаціям в Україні. Ми маємо підтримати канонічну Українську Православну Церкву, її ієрархів на місцях – уже чиниться тиск, переслідування, прямі погрози священнослужителям. Маршал Сагайдак, на Квітневих Радах нинішнього року, зазначав, що виходячи з традицій нашого народу та козацького Звичаєвого права, унеможливлюється питання участі козаків МГО КЗ в будь-яких діях по створенню «автокефальної» церкви та її діяльності.
             Протоієрей Анатолій також зазначив, що гетьман Сагайдак неодноразово вказував нам, що він вже не вперше констатує таке: будучи Головою тимчасової депутатської комісії по впорядкування Державної символіки, працюючи в державних архівах ознайомлювався з офіційними документами, аналізував не висловлювання політиканів чи художню літературу, а опирався тільки на факти в юридичних документах. Не видавав бажане, на вимогу декого, за дійсне. Перший факт – маршал Сагайдак був хрещений свідомим у семирічному віці (жовтень 1953 року) в храмі Успіня Пресвятої Богородиці Руської Православній церкви, архімандритом Порфирієм, в день св. Димитрія Солунського, а тому міняти Віру – не збирається! Другий факт – маючи повне уявлення міжконфесійних стосунків, маршал Сагайдак поважає кожну людину, яка має інше віросповідання, але вимагає щоб інша людина поважала його вибір та його Віру. Його пращур, гетьман Сагайдачний, відстояв козацьке право молитися козакам в храмах відновленої ним Київської митрополії Православної церкви. Маршал Сагайдак не вимагає від іудея, або католика чи мусульманина, змінювати своє віросповідання, але не допускає, щоб йому вказували, де йому молитися!
               5. Ради одноголосно ухвалили:
              5.1. Інформацію про «томос» для України, яку надав Військовий козацький священик МГО КЗ протоієрей Анатолій Шаповал, прийняти до відома.
        5.2. Запорозькі козаки споконвічно стоять на засадах Козацького звичаєвого права, Конституції Держави та Канонів Православної церкви, не сприймають порушення конституційних та канонічних прав Української Православної Церкви.

         По шостому питанню традиційно надав інформацію адмірал козацтва Євген Шкабара окреслив стан сплати козаками, за звітний період, членських внесків. Аналіз показує – кардинальних змін на краще не відбулося. Зосередивши увагу на головному, він сказав, що розуміє труднощі кожного, ту ситуацію, в якій ми перебуваємо, але також усвідомлює – без внесків ми не реалізуємо жодних наших планів, не виконаємо основних заходів, прописаних в наших річних планах. Очевидно ми більш детально будемо працювати з отаманами, щоб спільними зусиллями виправити положення з сплатою членських внесків, яке не покращується останнім часом. Дякую всім, хто з розумінням ставиться до сплати членських внесків, звертаю ще раз увагу на те, що це обов’язок кожного козака.
           6. Ради одноголосно ухвалили: Інформацію адмірала козацтва Євгена Шкабари про стан фінансово-економічної діяльності та сплати членських внесків в МГО К З, прийняти до відома.

Сьоме питання. Різне
       7.1. Отаман Решетилівської паланки МГО КЗ, генерал козацтва Віктор Колотій запропонував проводити Покровські Ради до свята Покрова.
       7.2. Генерал-командор Микола Лавриненко запропонував, що у Плані основних заходів МГО КЗ на наступний рік потрібно передбачити заходи по покращенню соціально-економічного стану козаків, а тому потрібно ставити це питання перед органами Влади.
        7.3. Отаман Сумської паланки Віктор Лях запропонував підвищити роботу місцевих осередків МГО КЗ: по-перше – по співпраці з Єпархіальними управліннями Української Православної Церкви; по-друге – брати приклад з Сумської паланки по проведенню конференцій з військово-патріотичного виховання учнівської молоді.
         7.4. Отаман Управи зв’язків з УБОЗ, генерал-командор Микола Колісник звернувся до присутніх козаків з пропозицією підтримки їх дій по захисту пенсійного забезпечення.

             На цьому ще одна визначна подія в житті МГО КЗ добігла свого кінця!
             Козацькі священики відправляють молитву на завершення роботи Рад. Звучить гімн Козацтва Запорозького та гімн України.

Прес-центр МГО "Козацтво Запорозьке"

           Козаки перейшли до Трапезної Києво-Печерської лаври де за Трапезою продовжувалося подальше спілкування.

FREEhost.UA best hosting in Ukraine
FREEhost.UA best hosting in Ukraine
FREEhost.UA best hosting in Ukraine
FREEhost.UA best hosting in Ukraine
FREEhost.UA best hosting in Ukraine